تاثیر سرما بر میزان تولید زعفران

خانه   اخبار   تاثیر سرما بر میزان تولید زعفران

تاثیر سرما بر میزان تولید زعفران

 

با توجه به گذشت دو ماهه از فصل برداشت زعفران و عدم ارائه آمار دقیقی در زمینه میزان تولید و برداشت زعفران در سال جاری , حدس و گمان هایی در این مورد زده می شود . همانطور که یکی از اعضای شورای ملی زعفران خبر از کاهش تولید زعفران به دلیل موج سرما در پایان فصل برداشت این محصول در سال جاری می دهد اما آمار دقیقی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه نشده است .

جناب حسینی در گفتگو با ایسنا اعلام کرده است که حدود 96 درصد تولید زعفران کشور در دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی بوده و البته 24 استان در کشور مشغول به کشت زعفران می باشند . میزان تولید پیش بینی شده دز 90 هزار هکتار زمین زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی 360 تن می باشد . این عضو شورای ملی زعفران از جهاد کشاورزی درخواست کرد تا با ارائه میزان تولید دقیق در سال جاری , باعث ایجاد برنامه ریزی بهتر برای فروشندگان زعفران و صادرکنندگان زعفران گردد.

همچنین مسئول بیمه کشاورزی خراسان جنوبی از خسارت 60 درصدی سرما به محصول زعفران خبر داد. که مشکل به وجود آمده با میزان خسارت متغیر 20 تا 60 درصد آسیب هایی به مزارع زعفران وارد کرده است که موجب کاهش کمی و کیفیت این محصول در استان گردیده است.

Comments are closed.