تاثير زعفران بر تومور هاي سرطاني

خانه   اخبار   تاثير زعفران بر تومور هاي سرطاني

 

تاثير زعفران بر تومور هاي سرطاني

 

زعفران علاوه بر استفاده در آشپزي و کاربرد هاي روزانه خانواده هاي ايراني و همينطور خانواده هاي آسيايي , بيشتر در زمينه علمي وکاربرد پزشکي از آن استفاده مي شود. مي تواند اين موضوع را در طب سنتي و همينطور علت صادرات زعفران به کشور هاي مختلف دانست.

امروز در مورد تومور هاي سرطاني و تاثير زعفران و مواد موجود در آن سخن خواهيم گفت. موضوعي که باعث ارزشمند تر شدن زعفران و همينطور افزايش قيمت زعفران در جوامع بين المللي شده است و همينطور فروش زعفران و صادرات زعفران رو به پيشرفت بوده و خريد زعفران در داخل و خارج از کشور براي موارد استفاده درماني بسيار مناسب مي باشد.

کروسين و سافرانال موجود در زعفران دو نوع ماده کارتينوئيدي هستند که علت اصلي درمان سرطان و جلوگيري از پيشرفت تومور هاي سرطاني را بر عهده دارند. هنوز از نوع کارکرد مولکولي اين دو ماده در برابر تومو هاي سرطاني اطلاعاتي در دست نيست اما آزمايشات مختلف در تمام نقاط دنيا و همينطور در آخرين مورد در دانشکده تربيت مدرس کارشناسان توانسته اند در دو نمونه تومور هاي سرطاني جلوگيري از پيشرفت را در مقابله با زعفران مشاهده کنند. موضوعي که بسيار مهم مي باشد.

يکي از اين کارشاناسان طي مصاحبه با باشگاه خبرنگاران اعلام کرده است که سرطان پستان يکي از شايع ترين سرطان هاي دنياست که اين روز ها تعداد زيادي از بانوان درگير آن هستند. وجود زعفران و مواد موجود در آن در مقابل تومور هاي تيمار شده در تحقيق نشان از جلوگيري از پيشرفت و تشکيل بيشتر تومور ها را نشان داده که هنوز اطلاعاتي در مورد نحوه چگونگي دقيق آن در دست نيست.

زعفران يکي از گياهاني است که در طب سنتي نيز از آن استفاده بسيار زيادي مي شده که مي توان در انواع کتاب هاي طب سنتي از آن نام برد. يکي از موضوعاتي که باعث صادرات زعفران و فروش زعفران در داخل و خارج از کشور به انستيتو هاي درماني شده است خواص اين گياه مي باشد.

Comments are closed.