بوي فصل برداشت گل زعفران مي رسد

خانه   اخبار   بوي فصل برداشت گل زعفران مي رسد


بوي فصل برداشت گل زعفران مي رسد

هر ساله در اوايل و اواسط پفصل پاييز در مناطقي که کشت زعفران داير مي باشد و کشاورزان زعفران و همينطور توليدکنندگان زعفران وجود دارند شور و شوق خاصي برپاست.

هر ساله از اواسط مهر ماه تا اواخر آبان ماه برداشت گل زعفران صورت مي گيرد. گل زعفران گياهي بنفش رنگ داراي عطر و بوي بسيار بالا و برگ هاي سوزني شکل را دارد. درون گل زعفران رشته هاي زعفران وجود داشته که بعد از برداشت گل زعفران بايد هرچه زودتر اين گل ها به عبارتي پاک شوند به طور صحيح بايد رشته هاي زعفران در کمترين زمان ممکن از گل هاي زعفران جدا شده و براي فراوري و مراحل بعدي آماده گردد.

البته فروش گل زعفران نيز وجود دارد به گونه اي که خريداران با خريد گل زعفران به صورت تازه از کشاورزان مي توانند خودشان به زعفران خالص و ارگانيک دسترسي داشته باشند. گل هاي زعفران عموما تا 71 ساعت قابليت پاک شدن را دارند و بعد از گذشت اين مدت زمان شروع به کاهش رطوبت خود کرده که باعث کاهش کيفيت زعفران هاي موجود در گل ها مي شود.

گل هاي زعفران داراي ويژگي هاي آنتي اکسيدان و همينطور داراي سافرانال زيادي مي باشند که البته زنان باردار را توصيه به نزديکي با گل هاي زعفران نمي کنيم.

براي خريد گل زعفران تازه در ماه هاي مهر و آبان مي توانيد با ما تماس بگيريد

Comments are closed.