بهترین نوع آبیاری برای تولید زعفران

خانه   اخبار   بهترین نوع آبیاری برای تولید زعفران

بهترین نوع آبیاری برای تولید زعفران

 

مطمعنا با افزایش تکنولوژی و استفاده از علمو تجربه در زمینه تولید زعفران در زمین های کشاورزی بی شک میزان تولید بسیار زیادی خواهیم داشت.

کیفیت زعفران تولیدی به عوامل مختلفی بستگی دارد که بیشتر این عوامل با رعایت مساول مختلف و همینطور استفاده از علم و تکنولوژی در زمینه کشت زعفران , برداشت آن , و همینطور فراوری زعفران باعث افزایش کیفیت زعفران و همینطور افزایش قیمت زعفران و البته متعاقبا افزایش صادرات زعفران می گردد.

یکی از مسائلی که در زمینه تولید زعفران باعث افزایش کیفیت می گردد آبیاری زمین زعفران در زمان کشت می باشد. عموما زعفران در سال دو بار آبیاری شده اما به میزان قابل توجه ای زمین زعفران آبیاری می گردد. اما طبق تحقیقات انجام شده برای افزایش بیشتر کیفیت زعفران بهتر است که آبیاری زعفران به 4 بار افزایش پیدا کند و همینطور میزان هر بار آب دهی کاهش پیدا کند.

به دلیل عمق کم پیاز زعفران افزایش میزان آبدهی زمین زعفران تنها باعث می شود تا تنها پیاز زعفران تا عمق 40 سانتی متری خاک از رطوبت ایجاد شده استفاده نماید و بیشتر از این عمق ریشه پیاز زعفران امکان دریافت رطوبت ایجاد شده را ندارد.

Comments are closed.