بشخنامه ی حذف عوارض صادرات زعفران ابلاغ نشده است!!

خانه   اخبار   بشخنامه ی حذف عوارض صادرات زعفران ابلاغ نشده است!!

بشخنامه ی حذف عوارض صادرات زعفران ابلاغ نشده است!!

 

خوب  در چند پست قبلی در مورد خبر بخشنامه ی حذف عوارض صادرات زعفران توسط ریاست گمرک ایران آقای شریعتی به اطلاع دوستان رسید که حاکی از آن بود که بخشنامه مذکور در باید در مورد تمامی بارنامه های زعفران که از مهر ماه سال 1392 وارد سالن صادرات شده اند اعمال شود. میتوانید در مورد خبر فوق بیشتر اینجا بخوانید.

اما جالب است بدانید که همچنان با این که این موضوع به صورت بخشنامه ابلاغ شده و اداره جات ذینفع موظف به اجرای آن هستند اما همچنان هیچگونه تغییر قانونی اعمال نگردیده است. با توجه به میزان افزایش تولید زعفران در امسال خبر ها حاکی از خبر های خوش برای صادرات زعفران می دهد اما متاسفانه هم چنان همکاری های لازم در این مورد مبذول نمی گردد.

بشخنامه ی حذف عوارض صادرات زعفران ابلاغ نشده است!!,صادرات زعفران,فروش زعفران

طبق قانون مدون در جمهوری اسلامی ایران هرگونه بخشنامه ی رسمی از طرف ادارات مرکزی به تمامی مراکز و بخش ها ابلاغ گردد مراکز موظف به اجرای تمام و کمال آن هستند. امیدواریم در آینده نزدیک مشکل صادرات زعفران در ایران حل شده و قوانین اتخاذ شده اعمال گردند.در حال حاصر در تاریخ 17 آبان ماه 1392 همچنان بخشنامه ای مبنی بر حذف عوارض صادرات به اداره گمرک مرکزی مشهد واقع در چهارراه مقدم ابلاغ نشده است و در صورت خبر مبنی بر اجاره مجدد برای صادرات زعفران طبق قانون قبلی در مورد بار های جدید مراحل اداری انجام می شود. قانون فوق در مورد بسته بندی و هزینه عوارض صادرات است که حاکی از آن است که فروشندگان به منظور فروش زعفران و همچنین برای صادرات زعفران در بسته بندی های بالای 30 گرم باید 5% عوارض مازاد پرداخت کنند.

 

Comments are closed.