برداشت زعفران نباید مکانیزه شود

خانه   خواص زعفران   برداشت زعفران نباید مکانیزه شود

برداشت زعفران نباید مکانیزه شود

همانطور که می دانید زعفران بصورت دستی برداشت میشود و همین امر باعث ایجاد اشتغال فراوانی در این زمینه میشود .

این روز ها خبر هایی در مورد ساخت دستگاه های مکانیزاسیون برداشت زعفران به گوش میرسد . این دستگاهها هزینه برداشت و تولید را بسیار کاهش میدهند اما ازلحاظ اشتغال ضربات وحشتناکی به کسانی که در حال حاضر در حال انجام کار برداشت هستند وارد میکند .

نحوه تولید و برداشت زعفران از ابتدا نزد ایرانیان بوده است و در حال حاضر نیز 96 درصد زعفران دنیا در ایران کشت و بهره برداری میشود .

دستگاه مکانیزاسیون برداشت زعفران از ابتدای ساخت تا به حال ایراداتی داشته که مهندسین و سازندگان دستگاه سالیانه مشکلات مختلف دستگاه را حل کرده و در حال آماده سازی آن میباشند .

این موضوع در زمینه افزایش تولید خبری خوب محسوب میشود اما در زمینه کیفیت ممکن است اینطور نباشد .

در کشت سنتی زعفران علاوه بر اشتغال زایی برای جوانان محصول تولیدی از کیفیت بالایی برخوردار است و افراد مشغول به کار بصورت بومی گیاهان آماده را برداشت میکنند .

دانش کشت و برداشت زعفران دانشی بومی است و این علم از زمان های گذشته نزد مردم بومی وجود داشته است .

مشکل دیگری که علاوه بر از بین بردن اشتغال و پایین آمدن سطح کیفی وجود دارد هزینه های تولید ونگهداری دستگاه است که برای استفاده صرفه اقتصادی نداشته و بهتر است در برداشت محصولات کشاورزی دیگر دستگاه مکانیزاسیون ساخته شود زیرا سطوح زیر کشت زعفران در هر استان پایینتر از حدی است که نیاز به دستگاه باشد و سطوح زیر کشت زعفران بطور میانگین در هر استان در حدود 6000 متر مربع میباشد .

Comments are closed.