بخشنامه عجیب گمرک در مورد زعفران

خانه   اخبار   بخشنامه عجیب گمرک در مورد زعفران

امروز در مورد بخشنامه عجیب و غریب گمرک در مورد زعفران و ارسال نمونه گله ای داشتیم که تیم ما را به مشکل عجیبی دچار کرده است.

ایران کشوری هست که با تامین حدود 80 درصد میزان زعفران کل دنیا مقام اول صادرات این گیاه با ارزش را دارا می باشد.طی تحقیق یک موسسه اسپانیایی درسال حدود 6 میلیون نفر در جهان از طریق تولید , فراوری و فروش زعفران گذران زندگی میکنند.

بسیاری از شرکت ها در ایران نیز وجود دارند که با صادرات زعفران ارزآوری به کشور عزیزمان داریم اما از قانون عجیب و جدید گمرک مشهد سخن بگویم.

مشتری های خارجی در صورت تصمیم به خرید از شرکت های ایرانی اولین درخواستی که دارند نمونه زعفران به میزانی که بتوان آزمایش رو آن انجام داد تا برای آن ها ارسال گردد و پس از آزمایش و تایید آن ها خرید اصلی انجام گردد.

چند روزی ما و همکاران به مشکل عجیبی رسیده ایم و آن ممنوعیت ارسال نمونه زعفران به میزان بالاتر از 5 گم می باشد.

در صورتی که نمونه زعفران برای آزمایش در آزمایشگاه حداقل میزان 25 گرم می باشد.

با توجه به رایزنی و تماس ها متاسفانه قادر به ارسال نمونه زعفران نبوده و مشکلات عجیبی را برای ما بوجود آوردند.

امید به تصحیح چنین قوانین عجیب و نادرست داریم.

تاریخ نشر خبر 24 شهریور 92

Comments are closed.