اجزای مختلف در زعفران

خانه   اخبار   اجزای مختلف در زعفران

زعفران از دسته گلهای زنبقیان می باشد که از پیاز های آن می روید.پیاز زعفران تقریبا حالت تو پر و کروی به قطر 3 تا 5 سانت را دارا می باشد که در هنگام کاشت پیاز زعفران در خاک به عمق 20 تا 30 سانت کاست می شود.

اجزای گل زعفران از سه كاس برگ و سه گل برگ هم رنگ تشكیل شده است، به طوریكه تشخیص كاس برگها از گل برگها مشکل است. تعداد پرچمها سه و طول میله پرچم دو برابر بساك است. بساك زرد رنگ می باشد. مادگی در وسط گل زعفران قرار گرفته و دارای یك تخمدان هست و از قسمت تخمدان خامه باریكی خارج می شود. خامه طویل و كشیده بوده به رنگ زردكمرنگ است كه به یك كلاله شفاف قرمز نارنجی سه شاخه ای به طول3-2 سانتی متر ختم می شود. سه كلاله همراه با خامه پس از خشك كردن، زعفران خشک یا پخته را تشكیل می دهند.

Comments are closed.