ایران همچنان بزرگترین صادرکننده زعفران است

خانه   اخبار   ایران همچنان بزرگترین صادرکننده زعفران است

ایران همچنان بزرگترین صادرکننده زعفران است

خبر های بسیار مختلفی در مورد مشکلات در زمینه های مختلف تولید زعفران مشاهده می کنیم . به طور مثال صادرات زعفران ایرانی در برابر دیگر زعفران های کشور های دیگر و همچنین تولید و فروش این زعفران در دنیا یکی از بهترین مزیت های زعفران ایرانی می باشد.

در این روز ها نیز افغانستان یکی از رقبای جدید زعفران ایران که با قاچاق پیاز زعفران شروع به تولید و کشت زعفران کرده است به دنبال ثبت زعفران به عنوان محصول ملی کشور خود کرده است. البته این کشور با حمایت کشور های اروپایی توانسته است بیش از دوبرابر میزان تولید زعفران در ایران را در هر هکتار داشته باشد.

همینطور آقای نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی اعلام کرده است که در آینده نزدیک دولت در بخض صادرات زعفران و همینطور فروش زعفران در داخل و خارج از کشور به حمایت افراد و صادرکنندگان زعفران می پردازد. ایشان افزوده است تولید زعفران در سال آینده تغییری نخواهد کرد و تنها شایعاتی برای افزایش قیمت زعفران گفته شده است و در سال 93 تولید زعفران ثابت است.

همچنین او افزود حمایت از صادرات زعفران و صادرکنندگان زعفران و همینطور تثبیت قیمت زعفران در دستور کار دولت قرار گرفته است .

Comments are closed.