انواع گرید های زعفران

خانه   اخبار   انواع گرید های زعفران

در اینجا به انواع کیفیت ها و قسمت های مختلف زعفران میپردازیم.زعفران هنگامی که از زمین زراعت برداشت می شود و پس از پاک کردن زعفران در خانه های روستایی جنوب خراسان این زعفران به صورت دسته هایی با رشته های زعفران بسته می شوند.که به این نوع زعفران,زعفران دسته ای یا دختر پیچ گفته می شود.این زعفران شامل انواع مختلف رشته های زعفران میباشد.شامل زردی سفید و قرمزی زعفران. این نوع زعفران ساده ترین نوع زعفران است و کمتر فروش در بازار های محلی را دارد.

نوع دوم با ارزش زعفران , پوشال نگین می باشد, این نوع زعفران یکی از با ارزشترین زعفران هاست,نوع تهییه این نوع زعفران به این صورت می باشد که بعد از برداشت زعفران بلافاصله قسمت های زرد آن حذف و روی هم انباشته میگردد و خشک میشود.این نوع زعفران پوشال نگین می باشد.

نوع سوم زعفران این است که زعفران را خشک کرده و قسمت قرمز آن را جدا میکنند که زعفران سرگل گفته می شود.

زعفرانی که حالت زرد و قرمز دارد نیز زعفان پوشال گفته می شود.

 

Comments are closed.