انتقال پیاز زعفران قاچاق است

خانه   اخبار   انتقال پیاز زعفران قاچاق است

انتقال پیاز زعفران قاچاق محسوب می شود.طی خبر منتشر شده از جهادکشاورزی شهرستان فردوس و دیگر شهرستان های خراسان جنوبی,تصویب شده است تا انتقال پیاز زعفران حتی به مناطق دیگر کشور با مجوز انجام شود.

در چندین روز پیش نیز پلیس راه محور جنوب خراسان از شناسایی خودرو حامل دو تن پیاز زعفران قاچاق خبر داده است.متاسفانه قاچاق پیاز زعفران خراسان جنوبی به افغانستان باعث تهدید زعفران ایران شد.هم اکنون انتقال پیاز زعفران نیازمند مجوز بوده و حمل آ« بدون مجوز حمل قاچاق محسوب می شود.

Comments are closed.