افزایش چشمگیر در تولید زعفران

خانه   اخبار   افزایش چشمگیر در تولید زعفران

افزایش چشمگیر در تولید زعفران

زعفران ایرانی گرانترین زعفران دنیا می باشد که البته قیمت زعفران دلیلی بر سختی و مشکلات زیاد در تولید آن می باشد . زعفران در امسل میزان حدودی 30 درصد افزایش تولید داشته است

افزایش عرضه زعفران و صادرات زعفران در حارج از کشور و همینطور افزایش میزان خرید زعفران در داخل و خارج باعث ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر این محصول شده است . در حال حاضر نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری در صادرات زعفران و همینطور در تولید زعفران به وجود آمده است. البته صادرات زعفران بسته بندی و همینطور فروش زعفران عمده به عنوان محصول درمانی بسیار رو به افزایش بوده .

در سال قبل تولید زعفران 80472 کیلوگرم ثبت شده است که در سال حاری میزان تولید زعفران در ایران 104921 بوده است که افطایش تولدی بسیار قابل قبولی می باشد . در حال حاضر ایران بزرگترین صادرکنندگان زعفران و همینطور بزرگترین تولیدکنندگان زعفران می باشد و همینطور صادرات زعفران یکی از بزرگترین ارز آوری ها را در بازار اقتصادی در ایران دارد . عموم زعفران صادراتی . زعفران سرگل و زعفران نگین می باشد.

Comments are closed.