افزایش صادرات زعفران

خانه   اخبار   افزایش صادرات زعفران

افزایش صادرات زعفران

بر طبق آمار بدست آمد از گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 93 صادرات زعفران در مقایسه با سال 92 دارای افزایشی 16 درصدی بوده .

همچنین میزان صادرات خرده فروشی زعفران در سال قبل کمتر از 15 میلیون دلاربوده که این مقدار در سال جاری با افزایش 25 در صدی برابر با 18.5 میلیون دلار شده است که نشان از افزایش صادرات این محصول میباشد .

در حال حاضر برای صادرات خرده فروشی زعفران از بسته بندی ها بین 10 تا 30 گرم و 30 گرم به بالا استفاده میشود .

در سال جاری فروش زعفران با وزن 30 گرم به بالا با افزایش 80 درصدی از لحاظ وزن و ارزش همراه بود و از لحاظ قیمت نسبت به سال گذشته که هر کیلو 1440 دلار معامله میشد با افزایش ده دلاری در سال جاری به قیمت 1450 دست یافت .

در سال جاری همچنین صادرات زعفران با وزن 10 تا 30 گرم با افزایش قیمت 10 دلاری همراه بود و میزان سود حاصل از فروش این محصول در حدود 18.5 میلیون دلاربود .

اما با اینکه قیمت زعفران به ببیش از 1450 دلار افزایش یافت صادرات زعفران با وزن 30 گرم به بالا کمتر از 20 میلیون دلار بود .

بر طبق آمار بدست آمده از گمرک صادرات عمده و خرده فروشی زعفران در سال جاری نسبت به سال قبل 12 هزار تن افزایش داشته است .

Comments are closed.