افزایش صادرات زعفران مشهد

خانه   اخبار   افزایش صادرات زعفران مشهد

افزایش صادرات زعفران مشهد

مشهد و همینطور خراسان ضوی و جنوبی دو قطب بزرگ در زمینه تولیدکنندگان زعفران می باشند , همینطور برخی شهر های دیگر مانند زعفران قائنات و زعفران های شهر های دیگر نیز پس از تولید برای فروش و عرضه و حتی صادرات زعفران به شهر مشهد انتقال داده می شود. می توانیم این شهر را به عنوان مرکز مبادلات و فروش زعفران و حتی خرید زعفران دانست.

طبق اطلاعات و آماره ارائه شده گمرکات خراسان رضوی در سال جاری , افزایش صادرات زعفران را به میزان 12 درصد ثبت کرده اند. موصوعی که نشان از بهبود وضعیت صادرات زعفران ایران نسبت به سال قبل می باشد. موضوع که می تواند در حال حاضر به عنوان مزیتی بزرگ در فروش زعفران در خارج از کشور دانست.

البته همچنان نیز درصد صادرات زعفران فله بسیار بیشتر از صادرات زعفران بسته بندی بوده و همچنان در زمینه برندسازی در این امر موفقیت لازم را کسب ننموده ایم . بیشترین درصد صادرات مربوط به زعفران سرگل و زعفران نگین بوده و میزان کمتری از گرید های زعفران سفید و رشته ای صادر شده است.

دو محصول زعفران و سیب زمینی , دو محصول برتر در صادرات از گمرکات خراسان رضوی در سال جاری بوده 

Comments are closed.