افزایش صادرات زعفران بسته بندی در دوماه اول سال

خانه   اخبار   افزایش صادرات زعفران بسته بندی در دوماه اول سال

افزایش صادرات زعفران بسته بندی در دوماه اول سال

زعفران به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در زمینه صادرات غیر نفتی دارای اهمیت زیادی از نظر ارز آوری خواهد بود که در ماه های اخیر شاهد افزایش صادرات زعفران . همینطور صادرات زعفران بسته بندی بوده ایم .

خوشبختانه با توجه به مشکلات اخیر در زمینه افزایش قیمت زعفران و همینطور مشکلات صادرات زعفران ایرانی , با توجه به آمار های گمرک ایران امسال در دو ماهه اول سال میزان صادرات زعفران بسته بندی به حدود 20 میلیون دلار رسیده است که میزان 12 هزار دلار افزایش ارزش در صادرات زعفران نسبت به سال قبل وجود دارد.

عموما صادرات زعفران در سال قبل در دوره مشابه در بسته بندی های بیشتر از 30 گرم بوده که ابن موضوع در سال جاری کاهش داشته و بیشتر صادرات زعفران عمده در بسته بندی های بین 10 تا 30 گرم بوده که باعث افزایش ارزش زعفران در این بسته بندی ها تا بیش از 12 هزار دلار کرده است . آمار های گمرک در دو ماه امسال درباره فروش زعفران حاکی از , افزایش فروش زعفران و صادرات زعفران به صورت خرده فروشی نیز بوده است که تا مرز 15 میلیون دلار نیز صادرات زعفران با این قیمت زعفران ثبت گردیده است .

در حال حاظر آمار های اعلام شده نشان از افزایش میزان صادرات زعفران نسبت به سال قبل بوده که میتوان با ثبات قیمت زعفران در ماه های آینده و همینطور برنامه ریزی مناسب در زمینه قوانین صادرات , روند رو به افزایشی را دنبال کرد که امیدوارم چنین گردد .

Comments are closed.