افزایش صادرات زعفران افغانستان !!

خانه   اخبار   افزایش صادرات زعفران افغانستان !!

افزایش صادرات زعفران افغانستان !!

 
یکی از موضوعاتی که همیشه نگرانی بسیاری از افراد در صندوف توسعه زعفران را داشته بود و دارد افزایش صادرات زعفران رقبا و همینطور ایجاد رقبای جدی در زمینه صادرات زعفران و همینطور فروش زعفران با قیمت زعفران کمتر از ایران .

افغانستان در چندین سال گذشته با قاچاق پیاز زعفران ایران در شهرستان های همجوار و نزدیک به این کشور در ایران موجب افزایش تولید خود در کشور افغانستان شدند. این موضوع زنگی مهم در مورد تولید و همینطور ایجاد رقیب در زمینه تولید زعفران مرغوب برای ایرانیان شد.

زعفران ایران ویژگی های زیادی داشته و دارد. کیفیت زعفران قیمت آن و همینطور میزان تولید انبوه آن یکی از بهترین و بزگرترین ویژگی های این گیاه در دنیا می باشد.

خبر ها اکی از آن است که صادرات زعفران در افغانستان رو به افزایش بوده و یکی دیگر از مشکلاتی که پیش روی صادرکنندگان زعفران ایران و همینطور فروشندگان زعفران در ایران می باشد موضوع قاچاق زعفران ایرانی به افغانستان و صادرات به نام این کشور می باشد.

دلیل عمده این موضوع اخذ تعهدات از صادرکنندگان که مشکل بزرگی برای صادرکنندگان زعفران می باشد و همینطور دریافت کد ملی کشاورز زعفران صادرکننده که باعث کاهش رغبت فروش زعفران کشاورز به صادرکننده می شود.

امیدواریم مسئولان در زمینه صادرات زعفران و همینطور فروش زعفران همیاری لازم را با صادرکنندگان زعفران داشته باشند تا علاوه بر افزایش کیفیت و بازارسازی بین المللی این محصول بتوانیم قیمت زعفران را ثابت نگه داشته و بهترین میزان همیاری را در سطح بین الملل ایجاد کنیم.

Comments are closed.