افزايش کشت زعفران موجب نگراني !!

خانه   اخبار   افزايش کشت زعفران موجب نگراني !!

افزايش کشت زعفران موجب نگراني !!

 
با توجه به افزايش کشت زعفران در استان هاي ديگر کشور که پتانسيل توليد ديگر محصولات کشاورزي را داشته اين موضوع موجب نگراني اتحاديه صادرکنندگان زعفران شده و ممکن است موجب ايجاد مشکلاتي مانند شکست در صادرات زعفران , و مشکلاتي شامل کاهش چشمگير قيمت زعفران باشيم.

يکي از مواردي که به شدت در زمينه صادرات زعفران مهم مي باشد کيفيت زعفران است که عموما در استان هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبي توليد مي شود. توليد زعفران نياز به آب کمي داشته که همين موضوع باعث شده است تا ديگر کشاورزان در استان هاي ديگر به فکر توليد اين محصول باشند در صورتي که در استان هاي ديگر کشور توليد محصولاتي ديگر بسيار بهتر امکان پذير مي باشد.

غلامرضا ميري رييسز اتحاديه صادرکنندگان زعفران در مصاحبه با ايسنا مي افزايد : اگر قرار باشد کشت زعفران در تمام استان ها انجام گردد بازار صادراتي مطلوبي نخواهيم داشت و با کاهش شديد قيمت مواجه خواهيم شد. همينطور توليد زعفران در استان هاي ديگر به دليل تغيير در آب و هواي اين مناطق موجب مشکلاتي و کاهش کيفيت زعفران توليد شده خواهد شد.

همينطور رييس اتحاديه صادرکنندگان زعفران ايران اعلام مي کند توليد زعفران سالانه حدود 300 تن بوده که تنها سقف صادراتي ايران ميزان 150 تن در سال مي باشد که اين ميزان در صورت افزايش توليد زعفران در ديگر استان ها موجب مشکلاتي بيشتر مي شود.

زعفران هم اکنون داراي بازار صادراتي نسبتا مطلوبي بوده و صادرات زعفران قائنات و ديگر مناطق خراسان جنوبي و رضوي به خوبي انجام مي گيرد و همينطور قيمت زعفران تا به کنون به ثبات نسبي رسيده است.

Comments are closed.