استفاده از بخار در تهییه زعفران تقلبی

خانه   اخبار   استفاده از بخار در تهییه زعفران تقلبی

متاسفانه به دلیل قیمت زعفران موارد تقلباتی در این گیاه وجود دارد استفاده از بخار آب در تهییه زعفران تقلبی شیوه ای جدید می باشد که به تازگی باب شده است.

حال چگونه این تقلب انجام می پذیرد.همه ما میدانیم که زعفران دارای قدرت رنگ دهی بالا می باشد.به خصوص قسمت ها ی سرگل زعفران از این ویژگی محسوس تر برخوردار هستند.سو استفاده گران متاسفانه زعفران دسته را در معرص بخار آب قرار می دهند.رنگ زعفران ( کروسین زعفران سرگل) به قسمت های پایینی منتقل شده و قسمت های سفید رنگ و زرد رنگ زعفران را نیز به رنگ قرمز تری در می آورند.با این تقلب هم طول رشته های قرمز رنگ زعفران زیاد شده و هم وزن زعفران افزایش پیدا میکند.

این نوع تقلب به تازگی باب شده و یکی از موارد شناسایی آن تشخیص میزان رنگ زعفران می باشد و بهترین راه تشخیص آن آزمایشگاه و تست زعفران است.

Comments are closed.