از تولیدکنندگان زعفران در همدان حمایت می گردد؟

خانه   اخبار   از تولیدکنندگان زعفران در همدان حمایت می گردد؟

از تولیدکنندگان زعفران در همدان حمایت می گردد؟

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در مصاحبه با ایشنا اعلام کرده است که از تولیدکنندگان زعفران در همدان حمایت می گردد . به دلیل خشکسالی و کمبود آب , نیاز به کشت محصولاتی که نیاز به آب کمی دارند بسیار محسوس شده است به گونه ای که برخی از مسئولین در دیگر استان ها به فکر تولید و افزایش سطح زیر کشت زعفران را دارند.

قدیمی ترین تولید کنندگان زعفران در ایران کشاورزان مناطق خراسان جنوبی بوده اند به گونه ای که زعفران قاینات را به عنوان قدیمی ترین زعفران ایران می شناسند و خرید زعفران قاینات توسط افراد بسیار اهمیت دارد . این نشان از کیفیت جغرافیایی این محصول دارد . لذا در حال حاضر با توجه به اینکه برنامه ریزی دقیقی برای صادرات زعفران وجود نداشته و همینطور اصلاح روش های کشت زعفران همچنان انجام نگرفته بسیاری از استان ها با حمایت مسئولین در فکر تولید بیشتر زعفران هستند.

مطمعنا تولید زعفران بیش از حد و بدون برنامه ریزی به خصوص در استان هایی که امکان تولید دیگر محصولات کشاورزی که نیاز کمتری به آب دارند می تواند در آینده نزدیک خطر بسیار بزرگی برای تولیدکنندگان قدیمی زعفران و همینطور برای فروشندگان و صادرکنندگان زعفران خواهد داشت.

زعفران در حال حاضر با قیمت زعفران ثابت به فروش می رسد و همچنان بزرگترین تولید کننده زعفران در ایران شهر های جنوبی خراسان بوده و صادرات زعفران ایران بیشت از این مناطق می باشد.

Comments are closed.