ارزش اقتصادی زعفران

خانه   اخبار   ارزش اقتصادی زعفران

سابقه زراعت زعفران به بیش از 2500سال قبل برمی گردد. این گیاه ظاهراً بومی یونان و مناطق مدیترانه ای است، ولی عده ای بر این اعتقادند كه رویشگاه اولیه زعفران در دامنه كوههای زاگرس بویژه ناحیه الوند در ایران بوده است. هر چند در گذشته این گیاه در ایران مركزی كشت می شده در حال حاضر زراعت آن به جنوب خراسان و چند نقطه دیگر كشور در فارس، كرمان و یزد محدود شده است. ایران بزرگترین تولید كننده زعفران در جهان است و بیش از 90./. زعفران جهان در ایران تولید می شود. این گیاه دارای امتیازات ویژه ای از قبیل نیاز آبی كم، فصل رشد مطلوب از نظر كشاورزان_ پاییز و زمستان و اوایل بهار_ و اشتغالزایی فراوان، دارد و یكی از منابع اصلی درآمد كشاورزان تولید كننده زعفران می باشد. هر هكتار زعفران در طول یك سال زراعی 270 نفر روز كار تولید می كند كه با توجه به سطح زیر كشت 47208 هكتاری آن سالانه بیش 7/12 میلیون نفر روز كار ایجاد می گردد. تولید زعفران ایران در سالهای مختلف دارای نوسانات زیادی است و عمدتاً تابع نزولات جوی در مناطق تولید است. تولید زعفران ایران در سال 1380 به میزان 160 تن بوده كه بخش اعظم آن نیز به خارج از كشور صادر شده است. به دلیل گرایش جامعه به مصرف افزودنیهای طبیعی به جای انواع شیمیایی و سنتزی در مواد غذایی، استفاده از زعفران نیز به عنوان یك رنگ و طعم دهنده طبیعی رو به فزونی گذاشته است. امروزه زعفران در صنایع پخت و پز، قنادی، نوشابه و مصارف دارویی كاربردهای فراوانی دارد و اخیراً به دلیل اثرات بیولوژیكی مفید و خصوصاً ضد سرطان بودن ان مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر كلاله زعفران كه بخش تجاری آن است از بقیه اندامهای آن نیز می توان استفاده نمود. از گلبرگ زعفران می توان رنگ خوراكی تهیه نمود، زیرا این بخش از گل دارای رنگیزه از نوع آنتوسانین می باشد. برگ زعفران در تغذیه دامهای اهلی قابل مصرف است و از بنه های كوچك كه برای بذر مناسب نیستند نیز می توان در صنایع نشاسته سازی استفاده نمود.

Comments are closed.