اجزای گل زعفران

خانه   اخبار   اجزای گل زعفران

گل زعفران اجزای مختلی دارد که خلاصه ای از نوع تولید و شرح اجزای آن میپردازیم:

گل زعفران از پیاز آن بوجود می آید که این پیاز دارای پوسته ای قهوه ای می باشد و در عمق بیست تا سی سانتیمتری از خاک کاشته می شود.زعفران در زمان رشد گل آن گلی به رنگ بنفش از خاک سر بیرون می آورد که به شرح ذیل می باشد.

زعفران جمعا از شش گلبرگ و کاسبرگ تشکیل شده است که تشخیص این دو از هم بسیار مشکل می باشد.تعداد پرچم ها سه عدد و طول پرچم آن حدود 6 سانتیمتر می باشد.خامه گل از تخمدان بیرون زده و به طول حدود 6 سانتیمتر و دارای سه رشته قرمز رنگ می باشد.که پس از خشک شدن زعفران را تشکیل می دهد.

Comments are closed.