اثرات زعفران بر روی بدن

خانه   اخبار   اثرات زعفران بر روی بدن

مصرف زعفران به طرق مختلف باعث بروز اثرات درون تني و برون تني مي گردد. به طور كلي زعفران فرح افزا، مقوي و تقويت كننده حواس، محلل و ضد عفوني كننده خلط و مخاط، كمي تقويت كننده و محرك باء، تقويت كننده كبد، احشاء و دستگاه تنفسي مي باشد. زعفران خواب آور، نشاط دهنده روح، گشاينده رخسار، افزاينده ميل به شادي و خنده بوده و باعث افزايش ادرار و شستشوي مثانه مي گردد. جهت تقويت قلب و طحال مفيد و خاصيت بروز دهنده فوري اثر دارو را دارد. مسكن به ويژه در درمان دردهاي لثه و قلنج، جمع كننده راديكال هاي آزاد ( خاصيت ضد سرطاني )، اثرات ضد تشنج، افسردگي، اسپاسم، آلزايمر و پاركينسون نيز دارد. موثر در درمان فشار خون و كلسترول بالا، كمخوني ناشي از كمبود آهن در دختران، كاهش درصد احتمال بروز بيماري هاي قلبي، تصلب شراين و افزايش سلامت قلب ( به دليل وجود تيامين، ريبوفلاوين و مواد معدني ) را دارد. در درمان ابريزي چشم، باد سرخ و بيخوابي، ورم گوش و درد سري كه از سردي باشد،ضماد زعفران و نيز در درمان بيخوابي ودرد سر شديد، ماليدن زعفران بر پيشاني مفيد مي باشد. براي تقويت بينايي، دفع جوش و خارش چشم و زخم جزئي، آبريزي، بي فروغي و كم جلائي چشم، تهيه و به كار بردن سرمه زعفران بسيار خوبست. در درمان هيستري و سرفه هاي تشنجي و دردهاي معده نيز مفيد مي باشد. در درمان سنگ مثانه، خوردن زعفران با عسل توصيه مي شود. براي زخم و درد مقعد استفاده از زعفران به صورت شياف و براي زخم هاي داخل و جوش هاي احتمالي داخل رحم، تهيه شيافي از زعفران و موم ومغز استخوان بسيار مفيد است. درمان نقرص و درد مفاصل، تهيه و مصرف ضمادي مخلوط از زعفران و فرفيون كارگشا مي باشد

Safran, le prix du safran, le prix du safran, têtes de fleurs de safran, Negin safran en vrac, de safran, le prix du safran en vrac, le safran, le prix du safran, le safran, l’achat de safran, le safran exportation, celle du safran, Zfrvn, Zfrvn, ordre Zfrvn majeur vrac Zfrvn safran en vrac, les prix du safran à Téhéran, le prix du safran en Turquie, Dubaï exportations safran, les exportations de safran, Alzfran, Alzfran Home, Altsvq Alzfran, Altsvq safran, le safran Alkbry Altsvq, Altsvq Alkbry Alzfran, Tsdyr Alzfran, Alvardat Alzfran, Alzfran Alayrany, Alzfran Alrvhyh, monnaie Alzfran, monnaie Alzfran, Sr Alzfran flux Faye, Faye Alzfran Sr Adel arabes unis, Emirates Post Alzfran, Alzfran, Alzfran, à Téhéran, achats, achats en ligne, shopping à Dubaï, le safran de vente, le safran Vente Les ventes en gros de safran, les ventes à l’exportation de safran, magasins Safran, achètent Mashhad au safran, Caïn, achats Qaenat, safran exportation, fleur de safran, le safran d’Iran, le prix de la culture du safran de safran, têtes de fleurs de safran, Ordre sargol safran, le safran prix sargol, Negin safran Negin Safran Khorasan, les ventes de safran, représentant des ventes de safran, les ventes de safran, acheteur en gros de safran, acheteur en gros de safran, acheter du safran principal, majeur safran joueur, gros de safran, le safran en vrac, le safran en vrac, safran forfaits classification, Negin prix de safran, le prix du safran, société de safran safran exportation, les vendeurs de safran, de vendre un kilo de safran, le safran vendu en Iran, le safran, le prix du safran, le prix du safran, têtes de fleurs de safran, Negin safran en vrac, de safran, le prix du safran en vrac, Shopping à Téhéran, Shopping, achats en ligne, shopping à Dubaï, la vente de safran, le safran gros ventes, les achats et les ventes de safran, les ventes à l’exportation de safran, magasins safran, acheter Mashhad au safran, Caïn, achats Qaenat, l’exportation de safran fleurs, le safran, le safran d’Iran, le prix de la culture du safran de safran, têtes de fleurs de safran, Ordre sargol prix de safran, têtes de fleurs de safran, Negin safran Negin Safran Khorasan, les ventes de safran, représentant des ventes de safran, les ventes de safran, le safran acheteur en gros, acheteur en gros de safran , ordonnance du safran, le safran des acteurs majeurs, le safran en gros, le safran en vrac, le safran en vrac, forfaits safran, Negin prix de safran, le prix du safran, société de safran safran exportation, les vendeurs de safran, la vente d’un kilo de safran, le safran vente d’ Les ventes, le safran, le safran vendeur, le safran, les ventes à l’exportation de safran, le safran d’exportation, le safran pour l’exportation, la vente et l’exportation de safran, le safran et l’avortement, le prix du safran, le safran, les ventes en vrac, les ventes en ligne, le safran, le safran, les ventes sur Internet, représentation commerciale, le safran, représentant des ventes, le safran, le prix du safran, le safran ventes à l’exportation Prix, safran exportation vers la Suède, les exportateurs, le safran, le safran exportation vers l’Espagne, ghaen safran, le prix du safran, règle contraignante de safran, la décharge de safran, le safran vente à Dubaï, Émirats Arabes Unis safran Vente Safran dans les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le safran, le safran en Irak, la vente de safran en Irak, l’Irak, Shopping, Shopping en Arabie carry safran, le safran pour l’exportation, comment faire pousser du safran, du safran à la façon dont nous bénéficions de safran Histoire du safran, le safran, Mashhad, safran de qualité, vous pouvez acheter la qualité du safran, la vente de safran de haute qualité, crocus montagne, la culture du safran de safran dans la médecine traditionnelle, les propriétés médicinales du safran, cadeau de safran, l’or, le safran naturel crocus comment faire pousser, cuire Safran, Safran en Afghanistan , le safran moulu, le safran Turquie, le safran pendant Safran de grossesse à Dubaï, le grade de prix de safran, le prix du safran en Europe, le prix du safran à Téhéran, le prix du safran dans le prix du marché de safran Mashhad, le safran exportation vers l’Inde, les exportations de safran Les exportations de la Turquie vers la Suède safran, safran exportation vers l’Espagne, les tarifs d’exportation de safran, l’exportation Asppanya iranien safran, les exportations de safran à la Chine

Comments are closed.