آیا من هم میتوانم زعفران بکارم؟

خانه   اخبار   آیا من هم میتوانم زعفران بکارم؟

آیا من هم میتوانم زعفران بکارم؟ 
خوب زعفران یکی از گیاهان گران بهایی مملکت ما هست و هر کسی یک روزی فکر این به سرش می زند که شاید بتوانم زعفران بکارم!!

کاشت زعفران نیاز به علمی دارد که اکتسابی هست و زمان زیادی برای آموختن روش های کاشت و برداشت زعفران نیازی نیست اما آیا منطقه زندگی شما چطو؟ امکان کشت زعفران در منطقه زندگی شما نیز هست؟
اگر محل زندگی شما در خراسان جنوب ییا حتی خراسان رضوی باشد خیالتان راحت است چون با زعفران و زمین های آن بزرگ شده اید و به راحتی می توانید این پیشه را نیز یاد بگیرید و همچنین خداوند مکان زندگی شما را در مهد تولید این گیاه قرار داده تا بتوانید از این طریق امرار معاش کنید.اما اگر محل زندگی شما در این استان ها نبود چه کار کنید؟

باید دیگر به فکر کاشت زعفران نباشید؟ دیگر نمی شود این کار را کرد؟ نمی توان جوابی قاطعانه به شما داد که نه یا آری اما من راه حلی دارم برای شما تا برای شدن یا نشدن کشت زعفران در محل زندگی تان آزمایشی انجام دهید.

موارد مورد نیاز برای کاشت زعفران را بخوانید.

Comments are closed.