آفات زمین زعفران

خانه   اخبار   آفات زمین زعفران

آفات زمین زراعت زعفران به جانوارانی ختم می شود که از خوردن پیاز زعفران لذت می برند.

آفات اصلی زمین زعفران جوجه تیغی , موش ها و خرگوش می باشند.پیاز زعفران در عمق بین 20 تا 30 سانتی متری خاک کاشته می شوند و حتی در برخی مناطق نیز در عمق 15 سانتیمتری کاشته می شوند.دسترسی آفاتی چون خرگوش , جوجه تیغی و موش ها به آن آسان می باشد.

این روز ها که فصل کاشت پیاز های زعفران می باشد.بهترین راه برای دفع آفات این جانوران آبیاری بعد از کاشت می باشد.در صورتی که پیاز ها از قبل کاشته شده باشد با آب دادن زمین میتوان لانه آفات را پیدا کرده و آن ها را از زمین دور کنید.

متاسفانه آبیاری زمین در خواب تابستانه آن برای دفع آفات منطقی نمی باشد و باعث به هم خوردن خواب زمستانی پیاز می شود.

Comments are closed.