آغاز برداشت گل زعفران

خانه   اخبار   آغاز برداشت گل زعفران

آغاز برداشت گل زعفران

 

هر ساله در زمان شروع فصل پاییز در تمام نقاط استان خراسان برداشت گل زعفران آغاز می گردد . در سال جاری گل زعفران سال 95 نیز آغاز گردیده است و در حال حاضر در بیشتر مناطق کاشت زعفران در استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی , برداشت گل زعفران آغاز شده است.

هر ساله برداشت گل زعفران ازاواسط مهر ماه تا اواسط آذر ماه ادامه پیدا می کند . قیمت گل زعفران و خرید گل زعفران هر ساله در داخل استان و خارج از استان خراسان انجام می گیرد . با توجه به میزان برداشت هر روزه گل زعفران در مناطق مختلف قیمت آن نیز مشخص می گردد.

گل زعفران پس از برداشت از زمین , با آغاز رویه تبدیل گل به رشته های زعفران , به زعفران با کیفیت های متفاوت تبدیل می گردد.  زمان برداشت تا زمان جداسازی گل در کیفیت زعفران حاصله تاثیر زیادی دارد .

 

 

Comments are closed.