آب و هوای مناسب کشت زعفران

خانه   اخبار   آب و هوای مناسب کشت زعفران

در مورد موضوع کاشت زعفران گفتگو میکردیم.که آیا هر کسی می تواند زعفران در زمین زراعت خود بکارد یا خیر؟ خوب این پست در مورد آب و هوای مناسب کشت زعفران است.

از موضوع اول کشت زعفران یعنی زمین و مشخصات آن بگذریم که در پست قبلی در این مورد بحث کردیم. بر می گردیم به موضوع آب و هوای مورد نیاز کاشت زعفران.
کشت این گیاه در اواسط تابستان صورت می گیرد و در اوایل پاییز برداشت می شود.اما چه آب و هوایی نیاز دارد؟ مسلما دیده نشده است که زعفران در مناطق مرطوب و شرجی مثل شمال کشور یا جنوب کشور کاشته شود , زعفران بیشتر در مناطق کویری و کوهستانی کاشته شده و رویش دارد.این مناطق مثل خراسان جنوبی قسمتی از شمال استان سیستان بلوچستان و قسمت هایی از مناطق اصفهان شهرکرد و یزد نیز برای کاشت این گیاه مناسب می باشد.

بهترین معیار و آمزون برای تعیین آب و هوای مناسب برای کشت زعفران کارشناسان کشاورزی می باشند که میتوانند بهترین نظر و کارشناسانه ترین نظر را در این مورد بدهند.

Comments are closed.